Inschrijven leerling

Meld je aan voor de educatieve activiteiten. Klik Inschrijven leerling om in te schrijven.

Volg ons ook op

Home Bijlessen Examentraining
Examentraining
Examenvrees? Zie je op tegen het einde van het jaar? Begeleiding bij iedere stap naar het eindexamen. Training is het antwoord! Zonder vrees eindexamens maken.
Examentraining voor:
  • vmbo
  • havo
  • vwo

Meld je aan voor examentraining en ga voor het beste resultaat!

Een goede voorbereiding is het halve werk
De meeste leerlingen hebben geen of weinig ervaring met de manier waarop wordt geëxamineerd. Die onwennigheid kan er toe leiden dat ze bij het eindexamen onder hun kunnen presteren. Een gedegen training geeft examenkandidaten meer zelfvertrouwen waardoor zij zich beter kunnen concentreren op dit belangrijke moment.

In de examentraining oefenen leerlingen in het maken van examens. Daarbij komen zwakke punten aan het licht, die dan doelgericht bijgespijkerd kunnen worden. Uitgangspunt is het positief benaderen en motiveren van de leerlingen.

Stichting Witte Tulp verzorgt trainingen in groepjes van maximaal vijf leerlingen. De vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Economie zitten in het standaardpakket. Bij voldoende belangstelling kan er ook training in vakken als Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Latijn en Frans georganiseerd worden.

De trainingen vinden tussen januari en mei plaats, voor elk vak 10 weken lang 2 lesuren per week. In de schoolvakanties is er bovendien gelegenheid voor extra training door vakdocenten die aan een school verbonden zijn. De leerlingen en hun ouders bepalen zelf in welke vakken zij deze training krijgen.