Inschrijven leerling

Meld je aan voor de educatieve activiteiten. Klik Inschrijven leerling om in te schrijven.

Volg ons ook op

Home Bijlessen 1-op-1 Ondersteuning
1-op-1 Ondersteuning
Stichting Witte Tulp biedt onderwijsondersteuning op maat, afgestemd op het individuele kind. Dit uit zich in onder meer in het aanbod aan privélessen en de mentorbegeleiding die kinderen geboden wordt.

Tijdens privélessen worden leerlingen 1-op-1 vertrouwd gemaakt met vakken waar zij moeite mee hebben. Middels de mentorbegeleiding bestaat er tevens ruimte voor eventuele persoonlijke of relationele problemen van leerlingen. Hierbij kan worden gedacht aan problemen in de gezinssituatie of een gebrek aan zelfvertrouwen, maar ook aan moeite met het kiezen van de juiste opleiding. De mentor vormt hierbij een schakel tussen leerlingen, ouders en scholen. Binnen de extra ondersteuning kunnen mentoren eventuele belemmeringen bij leerlingen signaleren en hier een adequate oplossing voor zoeken.