Home Nieuws Algemeen
Algemeen
19 en 20 mei 2012: Feestelijk betrokken in je buurt’

Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 organiseert Stichting Witte Tulp Amsterdam-West een kinderfeest genoemd ‘Feestelijk betrokken in je buurt’. Iedereen is van harte welkom. Er zijn leuke doe-activiteiten zoals lekker uitleven op een springkussen.

Verder zijn er informatiekraampjes en kraampjes met eten aanwezig. Dat beloofd een gezellige dag te worden!

Programma en locatie volgen nog op de website.

 

 
Koninginnedag in het Vondelpark (SWT-Noord)Tijdens Koninginnedag was er in het Vondelpark weer een vrijmarkt, speciaal voor kinderen. Zo’n mooie feestdag kon Stichting Witte Tulp Noord niet zomaar voorbij laten gaan.

Op een mooie, zonnige maandagochtend moesten de leerlingen en vrijwilligers vroeg uit de veren. Pas negen uur en al klaarwakker om een plekje te veroveren in het Vondelpark. Eenmaal daar aangekomen, bleek dit zo makkelijk nog niet! Na een stukje gelopen te hebben, vonden we een geschikt plekje.

Daar stonden we dan: paraat met onze knutselactiviteiten, schaaktoernooitjes, schminkers en infostand. Dit jaar zat het weer ook nog eens reuze mee, het zonnetje scheen gedurende de hele dag! De opkomst in het Vondelpark was hierdoor erg groot, dit pakte uiteraard goed uit voor onze eigen activiteiten. Zowel onze leerlingen als de overige kinderen die nieuwsgierig op ons zijn afgelopen, hebben zich vermaakt.

Het was een bijzondere Koninginnedag, net zoals alle andere, alleen dan veel leuker!

 Klik hier om de foto's te bekijken!

 
Lunch met de buren van Stichting Witte Tulp te Amsterdam-West

Op vrijdag 20 april 2012 heeft Stichting Witte Tulp te Amsterdam-West een lunch georganiseerd voor alle organisaties die in het pand Osdorper Ban 1-30 werkzaam zijn. Een klaslokaal was daarvoor omgetoverd in een sfeervol restaurant.

De aanwezigen tijdens de lunch waren onze buren  Bartimeus, GGMD en Steunpunt Huiselijk Geweld. Verder waren de wijkcoördinator Houyam Adlani, Don de Jong en Andrea Prins van politie wijkteam Meer en Vaart, Irith Zichem van Combiwel en diverse zelfstandigen vanuit Garage Notweg aanwezig.

Ons initiatief een gezamenlijk lunch te organiseren is positief ontvangen door de aanwezigen. Onder genot van een heerlijk en uitgebreid buffet hebben de aanwezigen in een informele sfeer met elkaar kennisgemaakt. Het buffet bestond uit Nederlandse en Turkse gerechten en daarbij werd natuurlijk brood geserveerd. Er werd volop genetwerkt wat aansluit aan ons doel 

Met dit initiatief, de lunch, willen we de fundamenten leggen voor een platform. Het doel van een dergelijk platform, gevormd door de buurtbewoners, is bedoeld om er voor te zorgen dat de buurtbewoners en in het bijzonder de maatschappelijke organisaties vaker bij elkaar te laten komen en de krachten te bundelen. Met als eindresultaat een directe en goede samenwerking te realiseren. Met ingang van het nieuwe schooljaar wil Stichting Witte Tulp te Amsterdam-West doorgaan met de initiatieven om de buren vaker bij elkaar te brengen. Op deze manier willen we een voorbeeld geven aan de overige maatschappelijke organisaties.

Langs deze weg willen wij restaurant Meram hartelijk danken voor het super buffet! Tevens voor de vele keren dat jullie het eten voor ons hebben verzorgd wat mensen samenbrengt en verbindt. Verder wil de Stichting Witte Tulp te Amsterdam-West  alle medewerkers bedanken voor hun inzet en enthousiasme voor deze lunch!

 Al met al een geslaagde dag! Klik hier om de foto's te bekijken.  
 
 
Entreetoets 3-daagse Amsterdam-West

De Entreetoets komt steeds dichterbij, de leerlingen hebben nog maar even voordat ze vol spanning de toets zullen maken. De Entreetoets wordt als een belangrijke toets gezien, omdat het een indicatie geeft van het niveau van het kind voordat hij/zij groep acht ingaat.

Stichting Witte Tulp hecht veel waarde aan deze toets en ziet graag dat haar leerlingen een zo hoog mogelijk score halen. Om de leerlingen dat extra duwtje in de rug te geven organiseren wij een Entree 3-daagse. In deze drie dagen zullen de moeilijkere onderwerpen nogmaals aan de orde komen, zal er geoefend worden met oude Entreetoetsen en zal uitgelegd worden wat de strategie is bij het maken van een toets als de Entreetoets.

 

De Entree 3-daagse zal afgesloten worden met een gezamenlijk avondeten. Deze avondeten is bedoeld voor zowel de leerlingen als de ouders. Na het eten zullen we met z’n allen richting Meer en Vaart vertrekken voor de dodenherdenking die daar zal plaatsvinden. Tijdens de dodenherdenking zullen de kinderen de gelegenheid krijgen om een krans neer te leggen. Op de achterkant kunt u de gehele rooster van de Entree 3-daagse vinden.

De Entree 3-daagse zal plaatsvinden in de meivakantie op de volgende data: 2, 3 en 4 mei. De kosten bedragen € 50,- voor Witte Tulp leerlingen en € 100,-  voor nieuwe leerlingen.  Aanmeldingen voor de Entree 3-daagse dienen per mail of telefonisch door gegeven te worden. Deadline hiervoor is vrijdag 27 april om 18.00 uur.

Ik hoop u hiermee genoeg geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben kunt u mij mailen op het volgende adres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , of telefonisch bereiken op het volgende nummer  020-6105955.

 
Rooster Entree 3-daagse

Dag 1:
10.00 – 10.40 Taal 1
10.40 – 10.50 Pauze
10.50 – 11.25 Rekenen 1
11.25 – 11.35 Pauze
11.35 – 12.15 Taal 2
12.15 – 12.25 Pauze
12.25 – 13.00 Behandelen dag 1
13.00 – 15.00 Activiteit 1
 
Dag 2:
10.00 – 10.40 Studievaardigheden
10.40 – 10.50 Pauze
10.50 – 11.25 Rekenen 2
11.35 – 12.15 Studievaardigheden 2
12.15 – 12.25 Pauze
12.25 – 13.00 Behandelen dag 2
13.00 – 15.00 Activiteit 2
 
Dag 3:
12.00 – 12.40 Taal 3
12.40 – 12.50 Pauze
12.50 – 13.25 Rekenen 3
13.35 – 14.15 Taal 4
14.15 – 14.25 Pauze
14.25 – 15.00 Behandelen dag 3
15.00 – 17.00 Activiteit 3
17.00 – 18.30 Prijsuitreiking en eten
18.30 – 20.00 Dodenherdenking (kranslegging Meer en Vaart)
 
 
Koninginnedag

BALLON.jpg
Koninginnedag

Stichting Witte Tulp wenst zowel jong als oud, kortom iedereen  een hele fijne, gezellige en zonnige Koninginnedag toe!

Maak er een feestje van!

 

Koninginnedag

Duizenden verschillende dingen
Liggen op de grond te koop


Kindertjes hoor je fluiten en zingen
Ze verkopen kettingen en ringen


Cakejes gebakken en veel meer
Auto’s, poppen, blokken & spellen
Zoveel spullen niet te tellen


Kleding voor groot en klein
Kinderen zitten in een trein
Alles is er te koop


Een mensenmassa op de been
Oranje overal om ons heen


Oranje limonade en koekjes
Heel veel kinderboekjes
Het Wilhelmus gezongen door een koor
Koninginnedag, super gezellig hoor!

 

 

 

 

 

 

 
Conferentie Opvoedende taak van het onderwijs
Miniconferentie
 Opvoedende taak van het onderwijs

Op woensdag 28 maart organiseerde stichting NPOINT een miniconferentie met als thema de Opvoedende taak van het onderwijs. De bijeenkomst vond plaats op de Universiteit Utrecht en vormde een zeer inspirerende avond.

De gastsprekers tijdens de conferentie waren Albert Pilot, emeritus hoogleraar curriculumontwikkeling en chemiedidactiek aan de Universiteit Utrecht,Mustafa Kocaer, ecologisch pedagoog en teamleider bij Cosmicus College en Annette Diender, supervisor en coach bij Stichting de Meeuw. De avond werd geleid door oud-minister Ella Vogelaar. Alle sprekers en aanwezigen bedankt voor de boeiende bijdragen aan het thema Opvoeding in het onderwijs.Onderstaand leest u een verslag van de miniconferentie Opvoedende taak van het onderwijs.


"Opvoeden doe je samen"

Wie is hoofdverantwoordelijk voor het opvoeden van het kind; de ouders of de school? Wat is een goede verdeling van opvoedende taken tussen deze twee partijen? En hoe kunnen zij samen zorgen voor verbetering?

Dergelijke vraagstukken boden genoeg stof voor discussie tijdens de miniconferentie ‘Opvoedende taak van het onderwijs’ van NPOINT, op 28 maart aan de Universiteit van Utrecht. De gastsprekers Albert Pilot, professor aan de Universiteit van Utrecht, Mustafa Kocaer, Stichting Cosmicus en Annette Diender, Stichting de Meeuw, gaven ieder vanuit een ander perspectief, hun visie op dit onderwerp. De avond stond onder leiding van oud-minister Ella Vogelaar.

Opvoedende taak van het onderwijs?

,,Is dat eigenlijk wel zo vanzelfsprekend?”, merkt Vogelaar allereerst op. Uitgangspunt voor deze conferentie is dat het onderwijs zeker een opvoedende taak heeft. ,,Opvoeding houdt niet op bij de voordeur van het ouderlijk huis”, meent NPOINT-voorzitter Murat Alici. De vraag is: hoe kan dit in het onderwijs, en met samenwerking van ouders, het beste worden vormgegeven.

Albert Pilot, emeritus hoogleraar curriculumontwikkeling en chemiedidactiek, pleit voor een schoolsysteem waarin uitdaging & inspiratie centraal staan. ,,Dit is ontzettend belangrijk voor de toekomst van het onderwijs in een cultuur waar een overvloed aan informatie is. Hoe houd je leerlingen gemotiveerd en hoe kun je bijdragen aan hun opvoeding?”. Uitdaging en leren, leren voor de praktijk is volgens Pilot het sleutelwoord. De huidige ‘zesjes-cultuur’ werkt volgens hem demotiverend en draagt niet bij aan de opvoedende taak die het onderwijs zou moeten hebben. Niet alleen de docent, maar het gehele onderwijssysteem en dus ook de inhoud van vakken, horen hier gezamenlijk aan bij te dragen.

Wereldburgers

Mustafa Kocaer, ecologisch pedagoog en teamleider van het Cosmicus College in Rotterdam, vindt dat er meer gekeken moet worden naar de kernwaarden van ouders en leerlingen. ,,Het Cosmicus College ziet haar leerlingen als wereldburgers; verschillen in achtergronden en normen en waarden beschouwen wij als positief. Wij proberen gedeelde waarden te creëren die voor alle leerlingen van belang zijn. Acceptatie, begrip en dialoog staan daarbij centraal.” Kocaer noemt daarnaast de korte lijnen tussen ouders, school en leerling van groot belang. ,,Het draait om intensief contact tussen ouders en school. Ouders moeten zoveel mogelijk bij het onderwijs van hun kinderen worden betrokken.”

Invloed ouders

De laatste spreker, Annette Diender van Stiching de Meeuw in Rotterdam, sluit qua visie aan op de heer Kocaer wat betreft het nauw verbinden van de verschillende leefomgevingen van kinderen. School, thuis, maar ook de buurt en sportclub hebben een grote invloed op hun ontwikkeling. Diender meent dat met name de invloed van ouders enorm groot is en dat scholen het contact met ouders moeten intensiveren. Stichting de Meeuw adviseert scholen hierbij. ,,Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor de relatie tussen school en ouders. Tienminutengesprekjes zijn vaak onvoldoende. En waarom laat je op een ouderavond niet een keer de ouders vertellen hoe het met hun kinderen gaat, in plaats van de docenten?”

Waarden en normen

Tijdens de discussieronde kwam men terug op het aspect van verschillende waarden en normen. Onderwijs zonder waarden en normen bestaat niet, zo werd er gezegd. Een school speelt dan ook een belangrijke rol in het overdragen hiervan. Het is aan ouders om bij de schoolkeuze goed te kijken naar welke waarden en normen een school hanteert, zodat deze aansluiten bij hun eigen waarden en normen.

 
2 juni Robocup Junior in Nemo
Robocup Junior new-robocup-logo RoboCup Junior is een jaarlijkse competitie met robots voor het basis- en voortgezet onderwijs, waaraan scholieren tussen 9 en 19 jaar met zelfgebouwde robotjes kunnen meedoen. Gestart als initiatief vanuit Australië wordt het nu in meer dan 26 landen over de gehele wereld gespeeld. RoboCup Junior stimuleert het uitwisselen van kennis, communicatie en teamwerk. Schoolteams bouwen en programmeren robots om te spelen tegen andere teams in één van de 3 robot uitdagingen: Dansen, Redden en Voetbal. Het plan is om in 2050 een team van humanoïde robots te laten winnen van de menselijke wereldkampioen voetbal.

In 2012 worden er twee evenementen georganiseerd waar RoboCup Junior teams aan kunnen deelnemen. Van 25 t/m 29 april worden in Eindhoven de Dutch Open wedstrijden georganiseerd door de TU/e en Stichting Kennisplein in samenwerking met de gemeente Eindhoven. Bij deze internationale wedstrijden komen teams vanuit verschillende landen om deel te nemen aan de RoboCup wedstrijden, voetbal midsize league en de RoboCup@Home wedstrijden. Dit zijn teams van universiteiten en we hopen daar deelnemers uit Duitsland, China, Italië en Nederland aan het werk te zien. 

RoboCup Junior zal ook deelnemen met teams uit Duitsland, Italië, België en Nederland. De wedstrijden die daar gespeeld worden zijn voornamelijk de versies die ook op de WK worden gespeeld, namelijk voetbal 2:2 en rescue arena. Voor het eerst spelen we daar ook een nieuwe wedstrijd: RoboCup at Home Junior (zie hieronder bij RCJr@Home). De Junior wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 28 en zondag 29 april met demonstraties op de 27e. 

Op 2 juni worden in NEMO de nationale kampioenschappen gehouden. Hier worden dan alle wedstrijden gespeeld, die niet op de WK voorkomen, zoals voetbal 1:1 en rescue met het groene veld. Dansen zal op beide evenementen worden gespeeld. Tijdens de wedstrijden in NEMO zullen er verschillende activiteiten voor het publiek worden georganiseerd.

Voor meer info bezoek de Robocup Junior website: www.robocupjunior.nl en www.robocupdutchopen.org 
 
28 maart Conferentie Opvoeding in het onderwijs
Conferentie Opvoeding in het onderwijs

Miniconferentie
 Opvoedende taak van het onderwijs

28 maart 2012 vanaf 19.00 uur 

in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht

Bent u werkzaam in het onderwijs of heeft u op enige wijze met onderwijsontwikkeling te maken? Dan biedt de serie NPOINT mini-conferenties u gelegenheid tot reflectie en verdieping.

U bent van harte welkom bij het tweede deel van een reeks van vier miniconferenties met betrekking tot het onderwijs. De conferentieserie biedt handvatten aan ieder die actief is in de onderwijswereld: docenten, educatieve instellingen, onderwijsontwikkelaars, beleidsmakers.

Onder andere professor Albert Pilot (UU), onderwijspedagoog Mustafa Kocaer (Stichting Cosmicus) en onderwijscoach Annette Diender (Stichting de Meeuw) zullen hun licht laten schijnen over het thema. De aanwezige gasten uit onder meer het onderwijs, maatschappelijke, sociologische en het politieke werkveld krijgen tijdens de miniconferentie de mogelijkheid hun visie te delen onder leiding van Ella Vogelaar. Een ideale omgeving om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

Download hier de uitnodiging voor de conferentie Opvoedende taak van het onderwijs.

U kunt zich aanmelden voor de conferentieserie via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
 
NL-Doet & Open Dag van Zorg en Welzijn


Op zaterdag 17maart 2012 werd er in Nederland een grote landelijke vrijwilligersactie gehouden (NL-Doet). Het doel van deze actie was Nederlanders  te stimuleren de handen uit de mouwen te steken en hen te laten helpen bij diverse klussen en activiteiten die er in hun buurt waren.

Tevens was op dezelfde zaterdag de Open Dag van de Zorg en Welzijn. In heel Nederland openden zorg-en welzijnsorganisaties de deuren voor het publiek.
Het team van Stichting Witte Tulp Noord stond voor een keuze; aan welk project gaan we nou meedoen? Echter, de knoop was al snel doorgehakt.

Natuurlijk: BEIDE!

We hebben besloten om samen met onze leerlingen en begeleiders verschillende activiteiten op te zetten in woonzorgcentrum ’t Schouw te Amsterdam-Noord.
In dit complex woont een groot aantal ouderen. Wij hebben hen i.v.m. met de vrijwilligersactie NL-Doet een leuke en gezellige dag te bezorgd.

Onze leerlingen, begeleiders en ouderen hebben gezongen, paaseieren geschilderd, geschaakt (gelijkspel; onze eigen leerling tegen een bewoner van het complex, we hadden dus twee winnaars), voorgelezen en poffertjes gemaakt. Gedurende deze dag hielpen onze leerlingen tevens in het restaurantje, ze gingen de tafels langs en vroegen of alles naar wens was. Ouderen die zich leken te vervelen werden omringd door onze leerlingen en al snel waren er allemaal blije gezichtjes te zien.

Eenmaal op de stichting, kregen alle leerlingen en begeleiders die zich hadden ingezet om deze dag mogelijk te maken een oorkonde van NL-Doet als herinnering en als bewijs van de deelname aan deze bijzondere actie.

Al met al een geslaagde dag! Klik hier om de foto's te bekijken. 

 
Leerzame & gezellige Entree 4-daagse


Tijdens de voorjaarsvakantie heeft Stichting Witte Tulp te Amsterdam-Noord een gezellige en vooral leerzame Entree 4-daagse georganiseerd. Gedurende drie dagen hebben de leerlingen intensief getraind met Entreetoetsopgaven, waarna deze zijn besproken.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 7 van 14