Home Nieuws Talentontwikkeling Leadership Academy: het oprichten van een politieke partij
Leadership Academy: het oprichten van een politieke partij

Afgelopen 6 weken hebben de leerlingen van de Leadership Academy gewerkt aan een project, namelijk: het oprichten van een politieke partij. Zij hebben eerst kennis opgedaan over de staatsinrichting in Nederland en daarbij verschillende leiderschapsvaardigheden, zoals presenteren, debatteren en onderhandelen geoefend. Zij hebben geleerd wat een standpunt is en hoe zij dit standpunten kunnen onderbouwen met argumenten. Tevens hebben zij geleerd hoe je een onderwerp van verschillende kanten kunt bekijken.

De kinderen werden verdeeld in twee groepen die beide een politieke partij hebben opgericht, namelijk: ‘De Milieu Kinderen (DMK)’ en ‘de Partij Tegen de Oorlog (PTdO)’. DMK heeft zich voornamelijk gericht op het onderwerp milieu en de PTdO op veiligheid en oorlog. De leerlingen hebben allemaal stuk voor stuk een bijdrage geleverd aan het vormen van standpunten en de daarbij aansluitende argumenten om de lijsttrekker en voorzitter te voorzien van informatie. De voorzitters hielden presenteerden de standpunten over deze actuele problemen  aan de directeur en twee docenten van Stichting Witte Tulp Amsterdam Noord.

Daarna kon de verkiezingscampagne beginnen. Ter voorbereiding hebben de leerlingen zelf creatieve ideeën bedacht om tijdens de campagne indruk te maken bij de kiezers, zoals: flyers, brochures, badges en sleutelhangers met het logo van de partij. Daarnaast hebben zij allemaaal een speech voorbereid om kiezers naar zich toe te trekken. Op 14 februari 2016 werden alle ouders uitgenodigd om als kiezer op te treden tijdens de verkiezingscampagne. De leerlingen mochten de kiezers benaderen om hen te informeren over hun partij en de ingenomen standpunten. De leerlingen hadden in de JASTIN Leadership Academy lessen geleerd ‘hoe’ je indruk kunt maken op een persoon. Deze nieuwe vaardigheden hebben zij succesvol toegepast tijdens de verkiezingscampagne.

Beide partijen hebben hard hun best gedaan, maar er kon er maar een de winnaar zijn. Het was een nipte overwinning, want van de 25 te vergeven stemmen heeft PTdO met 14 stemmen tegen 11 gewonnen van DMK.

Wij bedanken de ouders, de docenten en in het bijzonder de leerlingen voor hun actieve inzet en bijdrage.

Zie facebook-pagina voor de foto's.