Inschrijven leerling

Meld je aan voor de educatieve activiteiten. Klik Inschrijven leerling om in te schrijven.

Volg ons ook op

Home Ouders Participatie
Participatie
Stichting Witte Tulp stimuleert de betrokkenheid van ouders bij de educatie van hun kinderen. Voor dit project is er op elke locatie een 'ouder-zorgcoördinator' aanwezig.
Deelname van ouders aan activiteiten binnen de school ten behoeve van de leerlingen is wegens drie motieven waardevol:
  • pragmatisch motief: taakverlichting voor de school
  • pedagogisch motief: middel om de opvoeding van school en ouders op een lijn te brengen
  • maatschappelijk motief: vorm van democratisering en middel tot integratie
Stichting Witte Tulp wil met dit project de betrokkenheid en participatie van ouders positief beïnvloeden, op alle vier de aspecten die gewoonlijk onderscheiden worden:
-       Formele ouderparticipatie in de Medezeggenschapsraad (MR)
-       Informele ouderparticipatie in ouderraad, schoolbestuur en activiteiten op school
-       Ouderbetrokkenheid in de zin van open communicatie tussen ouders en school
-       Ouderbetrokkenheid in de vorm van ondersteuning die ouders hun kinderen kunnen bieden in hun schoolloopbaan