Inschrijven leerling

Meld je aan voor de educatieve activiteiten. Klik Inschrijven leerling om in te schrijven.

Volg ons ook op

Home Ouders Seminars
Seminars

Sommige ouders ervaren de opvoeding van hun kinderen als een zware last die hun pedagogische draagkracht te boven gaat. Sommige ouders lijken te veel druk uit te oefenen op hun kinderen, terwijl andere ouders juist de neiging hebben hun kinderen te veel in bescherming te nemen. Het is belangrijk om de goede balans te vinden en de communicatie met het kind open te houden. Soms kunnen ouders daar best wat hulp bij gebruiken.

Stichting Witte Tulp beoogt met opvoedingsondersteuning de volgende doelen te behalen:

  • Ouders toerusten met de nodige kennis en vaardigheden omtrent opvoeding zodat ze met meer begrip en zekerheid kunnen optreden.
  • De competentie van ouders bevorderen door ze vaardigheden aan te leren om toekomstige (problematische) opvoedingssituaties aan te kunnen.
  • Ouders bekend maken met reguliere ondersteunende voorzieningen op het gebied van opvoeding.

Activiteiten

Binnen een eerste cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: straffen en belonen, spel en spelen, identiteit en puberteit, communicatie binnen het gezin, Nederlands onderwijssysteem, leesbevordering en omgevingsfactoren. De tweede reeks is nog in ontwikkeling in samenspraak met instellingen die zich op dit terrein begeven. De cursussen en de materialen worden binnen Stichting Witte Tulp vooral ontwikkeld door de trainers/HBO-studenten pedagogiek.

Waar meer specifieke deskundigheid nodig is dan binnen Stichting Witte Tulp aanwezig is, wordt uiteraard doorverwezen naar instellingen die de benodigde deskundigheid wel in huis hebben. Ook zal worden bezien of reguliere zorginstellingen belangstelling hebben om spreekuur bij SWT te houden.