Inschrijven leerling

Meld je aan voor de educatieve activiteiten. Klik Inschrijven leerling om in te schrijven.

  

Volg ons ook op

Home Talentontwikkeling
Talentontwikkeling


Onderwijsgerichte activiteiten vormen van oudsher de basis van Stichting Witte Tulp. Het belangrijkste speerpunt van de stichting is dan ook educatie in de meest brede vorm. Hierbij staat talentontwikkeling van leerlingen centraal. Middels deelname aan de verschillende clubactiviteiten worden kinderen gestimuleerd het talent in zichzelf te ontdekken. Met de oprichting van verschillende leerclubs is er naar gestreefd een breed aantal activiteiten te integreren in het educatieve aanbod.

Visie
In de visie van Stichting Witte Tulp vormen leren en spelen een vaak opzienbarend goede combinatie bij de overdracht van kennis. Kinderen die deelnemen aan de Mediaclub bijvoorbeeld, verbeteren hun Nederlands in woord en geschrift op een plezierige wijze terwijl zij actiegericht bezig zijn.

De nadruk van de clubactiviteiten is het stimuleren van eventuele (verborgen) talenten. Ambitieuze leerlingen treffen elkaar om samen zich te ontwikkelen. Op speelse wijze wordt wetenschappelijke nieuwsgierigheid aangespoord en affiniteit gekweekt voor techniek, kunst- en cultuur. Door het geven van een impuls richting de beta-vakken, proberen we leerlingen te inspireren, perspectieven te bieden voor de toekomst, en hen bewust te maken van hun omgeving. Gedurende het gehele seizoen zijn er bijeenkomsten, kleine projecten en excursies, naar bijvoorbeeld musea, wetenschappelijke instellingen en evenementen. 

In het kort staan de volgende doelen in deze activiteiten centraal:

» stimuleren van bijzondere ambities
» aanboren van individuele talenten en competenties
» werken aan bewustwoording in thema's als duurzame energie, klimaat en milieu, maar ook   sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals wereldburgerschap.

wtenschapsfestival_2008_324.jpg