Volg ons ook op

Home Vrijwilligers
Vrijwilligers
Vrijwilligers werkzaam bij Stichting Witte Tulp bestaan voor negentig procent uit studenten (hbo en wo). Het overige gedeelte vrijwilligers is meestal werkzaam in relevante werkvelden (docenten en onderwijsdeskundigen) of is als ouder betrokken bij de stichting. Middels trainingen en seminars kunnen vrijwilligers zich verder ontwikkelen en blijft de dienstverlening en daadkracht van Stichting Witte Tulp optimaal. De kracht van de organisatie ligt bij haar vrijwilligers, zij vormen de basis voor de activiteiten van de stichting en geven de input en energie die noodzakelijk is. Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds over de professionaliteit binnen Stichting Witte Tulp: 

“Stichting Witte Tulp is een organisatie die door het Oranje Fonds is erkend als een van de bijzondere initiatieven die wij graag steunen. Deze erkenning heeft Stichting Witte Tulp met name te danken aan haar duidelijke inzet op het terrein van vrijwilligerswerk en duurzaamheid in de samenleving. De ontwikkelingspotentie en ambitie hebben er voor gezorgd dat Stichting Witte Tulp nu belangrijke stappen heeft durven te zetten richting verbreding van haar draagvlak en professionalisering, zonder los te raken van haar vrijwilligerswortels.”                                 
                                              
- Ronald van der Giessen, Directeur Oranje Fonds