Home Weekendschool
Weekendschool

De Weekendschool vormt een aanvulling op het onderwijs in de bovenbouw van de lagere school. Een belangrijke doelstelling van de Weekendschool is leerlingen uit te rusten met de capaciteiten om een succesvolle overstap te maken naar het voortgezet onderwijs.

De Weekendschool van Stichting Witte Tulp in Amsterdam en Haarlem biedt de ideale gelegenheid om eventuele achterstanden van basisschoolleerlingen weg te werken. Deze achterstanden zijn meestal op het gebied van taal en rekenen en daarom worden deze onderdelen als hoofdonderdelen aangemerkt.

Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan Nederlandse taal (begrijpend lezen, spelling en grammatica), rekenen (techniek en context) en studievaardigheden. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8, die zich inschrijven voor Weekendschool, komen in het weekend bijeen in groepjes van maximaal 8 leerlingen om de achterstand weg te werken of hun kennis uit te breiden.

De groep zeven en acht leerlingen komen naast het weekend ook op woensdag om hier aan de Entree- en Citotraining deel te nemen. De Citotraining voor groep acht leerlingen duurt tot aan de Cito-toets en de Entreetoets voor de groep zeven leerlingen is vanaf februari tot aan de toets zelf.

De Weekendschool in de steden Amsterdam en Haarlem hanteren onze locaties bepaald systeem. Iedere negen weken wordt er een toets afgenomen om te bepalen of leerlingen het gewenste niveau behalen. Indien nodig krijgen leerlingen individuele lessen om bepaalde vakken, zoals taal en/of rekenen bij te spijkeren. Deze werkwijze probeert de leerlingen optimaal te stimuleren, zodat gewenste resultaten niet uitblijven.

De Weekendschool kent ook speciale klassen, waar leerlingen terecht kunnen die weliswaar niet zozeer een achterstand hebben, maar gewoon beter willen zijn en daarom gevorderde en moeilijke(re) opgaven voor de kiezen krijgen. 

Inhoud lessen van de Weekendschool Stichting Witte Tulp:
- Begrijpend Lezen
- Spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden)
- Rekenen (context en techniek)
- Studievaardigheden

Onderzoeksresultaten Weekendschool
In opdracht van Stichting Witte Tulp heeft Regioplan gedurende het jaar 2008-2009 een onderzoek uitgevoerd naar eventuele effecten van de weekendschool. Uit de rapportage blijkt dat de weekendschool een beduidend positief effect heeft op de leerresultaten en het gedrag van deelnemende kinderen. Ouders van kinderen op de weekendschool hebben doorgaans de ambitie dat hun kind het basisschooltraject afsluit met minimaal een havo advies. Aan het eind van het laatste schooljaar kan het kind volgens ouders meestal doorstromen naar het gewenste niveau. De weekendschool blijkt een positief effect te hebben op de schoolcarrière van haar deelnemers.

Doelgroep
- Basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8
- Leerlingen die een achterstand hebben
- Leerlingen die gevorderde stof aankunnen.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport van Regioplan.

Lees hier de Algemene voorwaarden van schooljaar 2015-2016.