Home Weekendschool Taal en rekenen
Taal en rekenen

Taal & Rekenen; hoofdonderdelen

De Weekendschool geeft leerlingen een extra zetje om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze met meer succes en vertrouwen de overstap kunnen maken naar het voortgezet onderwijs dat het best bij ze past.

De Weekendschool biedt de ideale gelegenheid om eventuele achterstanden van basisschoolleerlingen weg te werken. Deze achterstanden zijn meestal op het gebied van taal en rekenen en daarom worden deze onderdelen als hoofdonderdelen aangemerkt.

Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan Nederlandse taal (begrijpend lezen, spelling en grammatica), rekenen (techniek en context).

De leerlingen nemen minimaal één schooljaar deel aan de Weekendschool en bij voorkeur de laatste twee jaar van het primair onderwijs. In groepjes van maximaal acht leerlingen volgen ze een dag in het weekend de lessen begrijpend lezen, spelling, rekenen, studievaardigheden en Mens & Maatschappij.

In groep 8 maken de leerlingen na de Citotoets kennis met de nieuwe vakken Engels en Wiskunde. In plaats van het vak Mens & Maatschappij, krijgen deze leerlingen het vak LerenLeren. Deze lessen behandelen o.a. onderwerpen zoals het maken van planningen, het beheren van agenda’s en het maken van huiswerk.